Forum

Please to create posts and topics.

Otomatik Genişleyen Arşivi Etkinleştirme

Yönetici olarak PowerShell açın. Aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline   // Bu komuttan sonra Global admin hesabının bilgileri istenecektir.
Enable-Mailbox mehmet@unifyturkiye.org -AutoExpandingArchive

yukarıdaki kod içerisine ilgili kişinin mail adresini yazmanız gerekir.

M365 Apps & Services MVP