Forum

Please to create posts and topics.

Distribution group eklenen kullanıcıların eklenme tarihlerini görüntüleme

Bir dağıtım grubuna eklenen kullanıcıların hangi tarihte eklendiğini görmek istiyorsanız aşağıdaki PowerShell scrips kullanabilirsiniz.

Get-DistributionGroupMember -Identity "Bilgi Teknoileri" | Select-Object DisplayName, RecipientType, @{Name="EklenmeTarihi";Expression={$_.WhenCreated}}

Kırmızı ile işaretlediğim kısım dağıtım grubuna ait ismi olacaktır.

M365 Apps & Services MVP