Forum

Please to create posts and topics.

Dağıtım Grubu içerisinden PowerShell ile Kullanıcıyı kaldırma

Herhangi bir dağıtım grubunda bulunan bir kullanıcıyı aşağıdaki PowerShell script kullanarak kaldırabilirsiniz.

Remove-DistributionGroupMember -Identity "Bilgi Teknoileri" -Member "abuzerkadayif@abc.com" -Confirm:$false

M365 Apps & Services MVP