Forum

Please or Kayıt ol to create posts and topics.

Exchange Online Archiving Özelliği E-Postaları Arşive Taşımıyor

Exchange Online Archiving özelliğini açmanıza rağmen arşive taşınması gereken e-posta öğleri uzun zaman geçmesine rağmen arşive taşınmıyorsa arşivlemeyi manuel tetiklemek gerekebilir. Aşağıda nasıl yapılacağı konusunda örnek bir çalışmayı görebilirsiniz.

 

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline

Start-ManagedFolderAssistant -Identity admin@parlakyigit.net

 

M365 Apps & Services MVP