Forum

Please to create posts and topics.

Dağıtım Grubu için Herhangi Bir Kullanıcıya send on behalf Yetkisi Verme

PowerShell yönetici olarak çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutları sırasıyla;

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline  //sizden global admin hesabınızla giriş yapmanız istenecektir.

Set-DistributionGroup -Identity it@parlakyigit.net -GrantSendOnBehalfTo admin@parlakyigit.net

Not- Dağıtım grubu ismi (it@parlakyigit.net) yetki verilecek kullanıcı (admin@parlakyigit.net)

M365 Apps & Services MVP