Forum

Please or Kayıt ol to create posts and topics.

Dağıtım Grubu için Herhangi Bir Kullanıcıya Send As Yetkisi Verme

PowerShell yönetici olarak çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutları sırasıyla;

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline  //sizden global admin hesabınızla giriş yapmanız istenecektir.

Set-DistributionGroup -Identity "Bilgi Teknoileri" -GrantSendOnBehalfTo "Mehmet PARLAKYİĞİT"

M365 Apps & Services MVP