Windows Server 2008 R2 Üzerinde Active Directory (AD) Databese lerin Farklı Lokasyon üzerinde konumlandırılması