Forum

Please to create posts and topics.

Update-V1-M365SAReports

Microsoft 365 Security Assessment Reports üzerinde bazı güncellemeler gerçekleştirilmiştir. Bu güncellemeleri aşağıda listede sırasıyla görüntüleyebilirsiniz. 

- Organization information-Yeni özellik (26.07.2023)
- External Users-Yeni özellik (26.07.2023)
- Outlook external sender tag-Yeni özellik (26.07.2023)
- Azure AD Applications-Yeni özellik (26.07.2023)
- SharePoint Online External Sharing Sites-Yeni özellik (26.07.2023)

https://github.com/mparlakyigit/M365SATReports

M365 Apps & Services MVP