Forum

Please to create posts and topics.

Outlook içinde Group Görüntüleme Sorunu

PowerShell yönetici olarak çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutları sırasıyla;

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline   //sizden global admin hesabınızla giriş yapmanız istenecektir.

Set-UnifiedGroup cyberteam@mparlakyigit.onmicrosoft.com -HiddenFromExchangeClientsEnabled:$false
Mail adresi yazan kısma gruba ait mail adresini düzenleyerek powershell’e yapıştırın.

M365 Apps & Services MVP