Forum

Please to create posts and topics.

Microsoft 365 Grubu için Herhangi Bir Kullanıcıya send on behalf Yetkisi Verme

PowerShell yönetici olarak çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutları sırasıyla;

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline //sizden global admin hesabınızla giriş yapmanız istenecektir.
Set-UnifiedGroup -Identity Backup@parlakyigit.net -GrantSendOnBehalfTo emrah@parlakyigit.net

Not-Backup (Microsoft 365 grubu), Emrah (Kullanıcı Posta kutusu) Lütfen dağıtım grubuyla karşılaştırmayın. Dağıtım gruplarına başka birşekilde veriliyor.

M365 Apps & Services MVP