Forum

Please to create posts and topics.

Exchange Online Kullanıcıları İçin Outlook External Sender Tag Kullanımı

Office 365 üzerinde Exchange Online kullanan kullanıcılarınız için Outlook External Sender Tag özelliğini kullanarak organizasyon dışından gelen e-postaların dış ingilizce kullanıyorsanız, External olarak işaretlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi PowerShell ile yapmamız gerekmektedir. Öncelikle Exchange Online hizmetine PowerShell ile bağlantı sağlayalım. Bunu yapmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki komut ile Outlook için tüm kullanıcılarda External tag işlemini etkinleştirebilirsiniz.

Set-ExternalInOutlook -Enabled $true

Aşağıdaki komut ile External tag işleminin True veya False olduğunu yani etkinleşip etkinleşmediğini görebilirsiniz.

Get-ExternalInOutlook

Mail hizmetinize Outlook web üzerinden girdiğinizde artık gelen e-postaların dış bir kaynaktan gösterildiği etiketi görebilirsiniz.

Yine mobil telefonunuz üzerinde kullanılan outlook uygulamasında etiketleme işlemini görebiliriz.

Detsklenen cihazlrı ve Outlook External Tag için geniş bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

M365 Apps & Services MVP