Forum

Please to create posts and topics.

Exchange Online Archiving Users Enable

Bu PowerShell betiğini kullanılarak birden fazla Exchange Online kullanıcısı için Online Arşivleme etkinleştirme ve otomatik genişleyen arşivi tetikleme işlemlerini otomatize edebilirsiniz.

0

  • Bu kısınmda "kullanici@mdomainname.com", belirtildiğinde ilgili kullanıcılar için online arşivleme etkinleştirilir. ("",) kullanıalarak kullanıcı sayınıza göre çoğaltabilirsiniz.

1

  • İlk adımda PowerShell uygulamamızı yönetici olarak çalıştıralım. Hemen ardından cd yazarak ArchivingUsersEnable.ps1 dosyasını kaydettiğimiz dizine geçelim.
  • ikinci adımda ise .\ArchivingUsersEnable.ps1 dosyasını çalıştıralım.
  • Üçüncü adım olan son adımda ise Global admin ve Exchange Administrator yetkisine sahip bir kullanıcı ile Office 365 PowerShell bağlantısını sağlayalım.

2

Bu ekranı gördüğünüze göre belirlediğiniz kullanıcılarda online arşiv etkinleşmiş ve otomatik genişleyen arşiv etkin olmuştur.

İndirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://github.com/mparlakyigit/ArchivingUsersEnable

M365 Apps & Services MVP