Forum

Please to create posts and topics.

Connect to Exchange Online PowerShell

PowerShell yönetici olarak çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutları sırasıyla;

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline //sizden global admin hesabınızla giriş yapmanız istenecektir.

M365 Apps & Services MVP