Forum

Please to create posts and topics.

Exchange Online'da Dağıtım Grubu Yönetimi: Sadece Belirli Kullanıcıların Gruba E-Posta Göndermesi

Bir dağıtım grubuna sadece belirli kullanıcıların veya grupların e-posta göndermesini istiyorsanız,Specified senders kutucuğuna ilgili göndericileri belirleyerek dağıtım grubuna sadece ilgili göndericilerin e-posta göndermesini sağlayabilirsiniz.

 

M365 Apps & Services MVP

Yukarıda belirtilen işlemleri PowerShell yardımı ile Exchange Online servisine bağlanarak yapabilirsiniz.

1- Bu adımda dağıtım grubuna tek kullanıcı ekledim. Bu işlemi yaptığınızda var olan kullanııclar silinir yerine en son yaptığınız tek kullanıcı eklenir.

Set-DistributionGroup "Bilgi Teknoileri" –AcceptMessagesOnlyFrom victim@parlakyigit.net

2- Bu adımda birden fazla kullanıcı ekliyorum.

Set-DistributionGroup "Bilgi Teknoileri" –AcceptMessagesOnlyFrom @{add="victim@parlakyigit.net","admin@parlakyigit.net"}

3- Bu adımda ise eklediğim kullanıcı isimlerini girerek ilgili gruptan isimleri kaldırıyorum.

Set-DistributionGroup "Bilgi Teknoileri" –AcceptMessagesOnlyFrom @{remove="victim@parlakyigit.net","admin@parlakyigit.net"}

Bu komut ise grup üzerinde yaptığınız güncellemelerin son halini gösterecektir.

Get-distributiongroup -identity "Bilgi Teknoileri" | fl acceptmessagesonlyfrom

M365 Apps & Services MVP