vCenter 5.5 Virtual Machine Datastore & Host Migrate

                Yapımız içerisinde bulunan ESX hostlarımzı vCenter ile yönetiyorsak sanal makinelerimizi sanal makinelerimizin bulunduğu hostları ve datastorları migrate etmemiz oldukça kolaydır. Kafamızda şöyle bir senaryo canlandıralım. ESX hostlarımızdan birinde

ESXi Sunucunuz Reboot Olduğunda VMs Otomatik Olarak Açılsın

            Yapınız içerisinde bir ESXi Server kullanıyorsanız bu ayarları muhakkak yapmanız gerekir neden mi ? ESXi serveriniz bir şekilde reboot olabilir. UPS cihazınız arızalanabilir bir sürü sebp sıralayabiliriz. Birde bu işlemin gece yarısında olduğunu düşünürsek şirket

Site Footer

Sliding Sidebar

Translate